Child Focus

Beste klant,


In naam van het hele team van Child Focus willen we u graag bedanken voor de toewijding en hulp
die u toont door bij buy aid luxepennen, eco-balpennen, vulpotloden, post-its, Scotch Magic
plakband, Scotch packaging tape, CD-rom’s, kerstkaartjes of snoepjes af te nemen. Buy aid schenkt
ons jaarlijks 10% van zijn omzet. Deze samenwerking laat ons toe om onze missies verder te zetten:
de strijd tegen de verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen en de preventie van deze
fenomenen.


Enkele highlights:


Child Focus blies 20 kaarsjes uit. Dankzij de vrijgevigheid van burgers en onze samenwerkingen met
(lokale) instellingen bieden we al 20 jaar dag en nacht gratis diensten aan. Zo behandelden we tot nu
toe 69.913 dossiers alsook 23.767 meldingen van vermoedelijk kinderpornografisch materiaal en
1.380 interventies bij seksuele uitbuiting.


We konden rekenen op de aanwezigheid van onze erevoorzitster Hare Majesteit de Koningin en heel
wat genodigden om onze verjaardag te vieren in het Château du Lac in Genval. Verschillende
partners maar ook slachtoffers van verdwijningen gaven toespraken.
In de voorbije jaren werd ons preventiewerk steeds belangrijker. We ontwikkelden tal van
bewustwordingscampagnes en educatief materiaal gericht op kinderen, ouders en professionals. Zo
werden vorig jaar 8 000 leerlingen in scholen gesensibiliseerd rond online veiligheid aan de hand van
het spel ‘Dossier 116 000’.


Tal van evenementen werden georganiseerd om jongeren maar ook hun ouders bewuster te maken.
Voorbije zomer hadden we bijvoorbeeld standen met onze Surf Safe animatie op tal van events om
het internet veiliger te maken.


In het kader van internationale kinderontvoeringen, hebben we hulp aangeboden aan ouders om
onderling duidelijke afspraken te maken over het verblijf in het buitenland met hun kinderen.

  «Vorige week vrijdag hebben we een contactherstel gerealiseerd tussen een papa en zijn drie
    dochtertjes. Hij had zijn kindjes al een jaar niet meer gezien en al meer dan 8 maanden niet meer
    mogen spreken!» Een consulent bij Child Focus.


In het kader van de Europese dag voor de bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik en
seksuele uitbuiting voerden we in november een bijklevende campagne die de strijd tegen
kinderporno benadrukt. Deze bestond uit filmpjes met titels zoals ‘Sweet 3 year old getting wet’.

Child Focus zal blijven pleiten om het belang van kinderen en het respect voor hun rechten centraal
te stellen ongeacht hun afkomst, huidskleur en religie.

In naam van alle kinderen, dank u.
Selyna Ayuso Ferrandiz Fadoua Amra